OŚRODEK ZDROWIA BIAŁY DUNAJEC

 

 

Wspólne wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19.

 

Skierowania dla pacjentów grupy 1B zostaną wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia (CeZ). Jeśli znajdujesz się w tej grupie, zapoznaj się z ankietą kwalifikującą do szczepień, którą znajdziesz na dole strony w materiałach do pobrania.

 

Wytyczne dla pacjentów i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko

COVID-19 u chorych na nowotwory.
 

 1. I. Chorzy, którzy zakończyli radioterapię, immunoterapię, leczenie celowane oraz

chemioterapię po 31 grudnia 2019 r.

 1. 1. Zaleca się, aby chorzy, którzy zakończyli leczenie systemowe z udziałem

chemioterapii zgłaszali się na szczepienie nie wcześniej niż 4 tygodnie po

zakończeniu terapii.

 1. 2. Chorzy, którzy zakończyli cały proces leczenia celowanego lub immunoterapię mogą

być zaszczepieni bezpośrednio po zakończeniu terapii, o ile nie wystąpią istotne

działania niepożądane.

 1. 3. Chorzy, którzy ukończyli radioterapię mogą być zaszczepieni bezpośrednio po

zakończeniu leczenia.

 

 

 1. II. Chorzy w trakcie czynnego leczenia onkologicznego z udziałem chemioterapii,

radioterapii, immunoterapii i leczenia celowanego.

 1. 1. Chorzy poddani radioterapii mogą być zaszczepieni w trakcie prowadzonego leczenia

pod warunkiem wykluczenia u nich mielosupresji.

 1. 2. Chorzy w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii powinni być

zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii.

 1. 3. Chorzy w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii i immunoterapii

powinni być zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii.

 1. 4. Chorzy poddani leczeniu celowanemu lub immunoterapii mogą być zaszczepieni w

trakcie prowadzonej terapii niezależnie od fazy cyklu leczenia. W przypadku

prowadzenia leczenia w określonych interwałach czasowych, ze względu na

możliwość wystąpienia odczynów poszczepiennych zaleca się, aby szczepienie nie

było wykonywane bezpośrednio przed podaniem kolejnego cyklu leczenia.
 

Ze względu na konieczność wyznaczenia daty szczepienia w zależności od prowadzonej

terapii u chorych na nowotwory zaleca się, aby chorzy w trakcie czynnego leczenia

onkologicznego z udziałem chemioterapii, immunoterapii oraz radioterapii byli szczepieni w

ośrodkach onkologicznych prowadzących leczenie. Pozostali chorzy powinni się zgłaszać do

punktów szczepień populacyjnych.
 

Wszyscy chorzy na nowotwory spełniający kryteria kwalifikacji do szczepienia przeciwko

COVID-19 będą mieli automatycznie wygenerowane skierowania przez CeZ.

 

Wytyczne dla pacjentów i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko

COVID-19 u chorych po transplantacji szpiku/komórek krwiotwórczych).

 1. 1. Zaleca się, aby pacjenci po przeszczepieniu szpiku/komórek krwiotwórczych zostali

zaszczepieni przeciwko Covid-19 po upływie nie mniej niż 3 miesięcy od

transplantacji.

 1. 2. Leczenie immunosupresyjne u tych chorych nie stanowi przeciwwskazania do

szczepienia.

 1. 3. Nie jest wymagane -od pacjenta po transplantacji narządu- zaświadczenie od lekarza

transplantologa o braku przeciwwskazań do szczepienia przeciw SARS-CoV-2.

 1. 4. Każdy pacjent po transplantacji narządu (nerka, wątroba, serce, płuco, trzustka)

powinien otrzymać szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2. Szczepionki na bazie

mRNA (BioNTech/Pfizer, Moderna) lub na bazie nie replikującego wektora

adenowirusa (AstraZeneca) są bezpieczne u biorców narządów.

 1. 5. Przewlekłe leczenie immunosupresyjne, skojarzenie 2 lub 3 leków

(glikokortykosteroidy+ takrolimus/cyklosporyna A+ mykofenolan sodu/mykofenolan

mofetylu lub + ewerolimus/ syrolimus) nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

 1. 6. Zaleca się szczepienia anty-SARS-CoV-2 co najmniej jeden miesiąc po zabiegu

transplantacji. W przypadku indukcji lekami powodującymi deplecję limfocytów T lub

B (surowica antylimfocytarna ATG, rytuksymab) szczepienie należy wykonać 3-6

miesięcy po transplantacji.

 1. 7. W sytuacji leczenia procesu odrzucania, szczepienie należy odroczyć o jeden

miesiąc.

 1. 8. Zaleca się szczepienie miesiąc po ustąpieniu objawów COVID-19 (optymalny czas

szczepienia po przechorowaniu nie jest jeszcze określony), można je odroczyć do 90

dni po przechorowaniu COVID-19.

 1. 9. Jeśli pacjent otrzymał pierwszą dawkę szczepionki i miał wykonany zabieg

transplantacji, drugą dawkę należy podać najwcześniej jeden miesiąc po

transplantacji.

 1. 10. Inne szczepienia (np. przeciwko grypie) należy wykonać w odstępie 2 tygodni od

szczepienia anty-SARS-CoV-2.

Należy rozważyć opóźnienie szczepienia przeciw SARS-Cov-2 w następujących

sytuacjach:

 • ● ciężka niekontrolowana ostra GvHD stopnia III – IV
 • ● stosowanie przeciwciała anty-CD20 w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • ● terapia CAR-T w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • ● leczenie ATG lub alemtuzumabem w ostatnim czasie

Materiały

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osób z grupy 1B przeciw COVID-19
Kwestionariusz​_wstepnej​_kwalifikacji​_pacjenci​_z​_grupy​_1B​_(1).pdf 0.18MB

 

 

Dla Pacjentów

 

kolejka 

 

 recepta 

 

rejestracja

 

ewus logo

 

nfz

pfp 

SERCE BEZ DYMU

sbd

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

mppl