OŚRODEK ZDROWIA BIAŁY DUNAJEC

 

 

Informacja o unieważnieniu konkursu (plik znajduje się w załączniku)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.

 

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

 

Biały Dunajec, dnia 10.03.2022 r.

 

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

Dotyczy: konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań LABORATORYJNYCH

 

Szanowni Państwo

 

Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec  informuje, iż termin składania ofert w konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych zostaje przedłużony do dnia 16.03.2022 r.

 

Oferty należy składać w siedzibie Samodzielnym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec, w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2022 r. do godz. 10.00.

 

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Samodzielnym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec, w administracji, w dniu 16.03.2022 r. o godz. 10.30.

 

 

Lek. Med. Małgorzata SZCZERBA

KIEROWNIK SGOZ w Białym Dunajcu

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

 

 

UNIEWAŻNIENIE KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

 

Czytaj więcej...

 

 

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

 

Czytaj więcej...

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK. ZNAK: 1/2020

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 02.06.2020 R.

 

 

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do złożenia ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań radiologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec

 


Szczegółowe dane dotyczące Konkursu znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Czytaj więcej...

Dla Pacjentów

 

kolejka 

 

 recepta 

 

rejestracja

 

ewus logo

 

nfz

pfp 

SERCE BEZ DYMU

sbd

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

mppl