OŚRODEK ZDROWIA BIAŁY DUNAJEC

 

ZASADY WIZYT RECEPTOWYCH I WYSTAWIANIA RECEPT BEZ OBECNOŚCI PACJENTA

 

Aby ułatwić osobom przewlekle chorym, stale korzystającym z leków bądź zaopatrzenia w wyroby medyczne wprowadziliśmy możliwość wypisania recepty na leki lub stosownego wniosku na w/w środki bez konieczności rejestracji oraz oczekiwania na wizytę w gabinecie Lekarza POZ.


Wystarczy pobrać stosowny wniosek, a następnie złożyć go w rejestracji lub przesłać drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na naszej stronie internetowej.

Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawiania recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzenia każdorazowo badania Pacjenta.
Oznacza to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci mogą otrzymać recepty na swoje leki bez konieczności wizyty u lekarza (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi)

 

Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki

Najważniejsze zasady składania zamówienia na recepty

  • Pacjent w dniu złożenia zamówienia jest zapisany do naszej przychodni (posiada aktywną deklarację) i jest uprawniony w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ.
  • Recepta na zamawiany lek była już wcześniej wystawiana w naszym Ośrodku Zdrowia.
  • Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany stale w chorobach przewlekłych
  • Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki - stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
  • Recepta wypisana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
  • Zamawianie recept odbywa się tylko w rejestracji przychodni lub poprzez formularz na stronie internetowej. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.
  • Na zmówieniu pisemnym powinny się znaleźć: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, nazwisko swojego lekarza, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem.
  • Recepta będzie dostępna do odbioru do 3 dni roboczych  po dniu przyjęcia zamówienia.
  • Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne. W tych sprawach konieczna jest wizyta u lekarza.

Dla Pacjentów

 

kolejka 

 

 recepta 

 

rejestracja

 

ewus logo

 

nfz

pfp 

SERCE BEZ DYMU

sbd

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

mppl