OŚRODEK ZDROWIA BIAŁY DUNAJEC

 

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Samodzielnym Gminnym Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu

 

  1. Szanowna Pani/Panie Administratorem Twoich danych osobowych jest „Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 34-425 Biały Dunajec ul. J. Pawła II 201 lub telefonując pod numer:18 20 735 91 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Jadwigą Florczak, pisząc na adres j.w. lub telefonując pod numer 18 20 735 91.
  2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do przychodni, parkingu , wejścia do budynku a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynku przychodni./korytarz, poczekalnia/
  6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Dla Pacjentów

 

kolejka 

 

 recepta 

 

rejestracja

 

ewus logo

 

nfz

pfp 

SERCE BEZ DYMU

sbd

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

mppl