OŚRODEK ZDROWIA BIAŁY DUNAJEC

 

Biały Dunajec, dnia 15 marca 2020r.


APEL DO MIESZKAŃCÓW

 


Kierownik Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu informuje:


W związku z ogłoszeniem przez rząd w dniu 13 marca 2020r. stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju, jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań zapobiegawczych, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa epidemiologicznego, zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


Aby umożliwić pacjentom naszego ośrodka zdrowia dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, a równocześnie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, wprowadzam następujące zmiany organizacyjne i techniczne:

 

1. Zwiększenie dostępności porad telefonicznych - przez telefon możesz uzyskać:


- e-receptę, e-zwolnienie, skierowania i inne zlecenia,
- poradę lekarską w przypadkach niewymagających osobistej wizyty pacjenta.

 

2. Jeśli twój stan zdrowia wymaga osobistej wizyty u lekarza, najpierw zadzwoń do rejestracji, aby uzyskać informację i zarejestrować się do lekarza pod numerem telefonu 18 20 735 91 lub 730 012 293.

 

3. Każda osoba przed wejściem do ośrodka zdrowia obowiązkowo musi wypełnić ankietę epidemiologiczną.

 

4. Proszę stosować się do poleceń personelu medycznego i wykazać zrozumienie w tej nadzwyczajnej sytuacji.

 

Przypominam, że ludzie starsi oraz chorujący przewlekle, z osłabioną odpornością, są najbardziej narażeni na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem. Dlatego zwracam się z prośbą o otoczenie szczególną opieką seniorów, osób samotnych i niesamodzielnych oraz zaoferowanie im pomocy w codziennych potrzebach.


Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

 

 

Lek. med. Małgorzata Szczerba
Kierownik Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu

 

 

 

Czytaj więcej: APEL DO MIESZKAŃCÓW

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH


(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r.

 

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.


Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:


1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:


• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

 

1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

 

2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

 

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.


Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

 

 

 

 

Dla Pacjentów

 

kolejka 

 

 recepta 

 

rejestracja

 

ewus logo

 

nfz

pfp 

SERCE BEZ DYMU

sbd

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

mppl